Súgó

Gyakran ismételt kérdések

Támogatási feltétel

Támogatási feltételek - Támogató és Üzemeltető között (3. számú melléklet)

A Kezdheted Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Kezdheted.hu weboldalon az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) jelen mellékletében foglalt feltételek teljesítése esetében lehetséges a támogatás nyújtása.

vissza a tetejére

I. Támogató személye

I.1. Támogató csak olyan magánszemély lehet, aki a Ptk. rendelkezései alapján cselekvőképesnek minősül.

I.2. Civil szervezet, gazdasági társaságok esetében a Regisztrációt végző személy felelőssége, hogy a Támogató vonatkozásában képviseleti, cégjegyzési joggal rendelkezik, vagy megbízási jogviszonyban áll.

I.3. A Támogató kizárólag KK Projektet támogathat, általános támogatásra nincs lehetőség.

I.4. A Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kéri a Kapcsolt Támogató státusz megállapítását, a Projektkiíró nem szerez tudomást az adatairól, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a támogatás folyósítását végző pénzintézet a tudomására hoz.

vissza a tetejére

II. A Támogatás pénzügyi feltételei

II.1. A. .. (banki feltételek, itt is szerepelhet, de lehet külön részen is)

II.2. A Támogatás kifizetésére csak abban az esetben kerül sor a Projektkiíró részére, amennyiben a Projektkiíró által igényelt minimális összeg rendelkezésre áll.

II.3. Az Üzemeltető kizárólag a megvalósult KK Projektekhez nyújtott támogatásokból jogosult üzemeltetési költségként a Támogatás 15 %-át felszámítani. Az üzemeltetési költség érvényesítésére a KK Projekt kifizetési szerződésben meghatározott feltételek szerint kerül sor.

II.4. A Támogató kizárólag a Támogatás nyújtására köteles és jogosult, egyéb intézkedést kifizetést nem kell tennie.

vissza a tetejére

III. Kapcsolt támogatás feltételei. Kapcsolt Támogató jogai

III.1. A Támogató a Regisztráció alkalmával, vagy az Ellenőrzési időszak lejártáig a Regisztráció módosítása során jelezheti az Üzemeltető részére, hogy Kapcsolt Támogató kíván lenni. Az Üzemeltető csak az ÁSZF 4.6. pont szerinti adatok hiánytalan kitöltését követően köteles elfogadni a Kapcsolt Támogató státuszát.

III.2. Az Üzemeltető a Kapcsolt Támogató státuszról köteles a Támogatás kifizetésével egyidejűleg értesíteni a Projektkiírót. A Projektkiíró a Kapcsolt Támogatókkal jogosult személyes kapcsolatot felvenni, részükre a Projektről és egyéb tevékenységéről további tájékoztatókat küldeni, és a Kapcsolt Támogatók adatát kizárólag saját tevékenységének népszerűsítése érdekében felhasználni.

III.3. A Kapcsolt Támogató jogosult arra, hogy az Ellenőrzési időszak alatt a Projektkiíró tájékoztassa őt a KK Projekt megvalósulásának stádiumairól, közvetlenül az általa megadott e-mail.

vissza a tetejére

IV. A Támogatás visszafizetése, kifizetése

IV.1. A Gyűjtési időszak alatt a Támogató nem jogosult az általa teljesített Támogatás összege felett rendelkezni.

IV.2. A Támogató kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a KK Projekt megvalósításához szükséges, a Projektkiíró által igényelt teljes támogatási összeg a Gyűjtési határidő alatt nem áll rendelkezésre, az Üzemeltető jelzi a Támogatásgyűjtőnek a Támogatás visszafizetésének szükségességét a Támogató részére. Az eredménytelen Gyűjtési határidő lejártát követő 15 (tizenöt) banki munkanapon belül kerül sor, a Támogatót semmilyen költség nem terheli a visszafizetéssel kapcsolatosan, az általa átutalt teljes tőkeösszeget jogosult megkapni.

IV.3. A Támogató kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a KK Projekt megvalósításához szükséges, a Projektkiíró által igényelt teljes támogatási összeg a Gyűjtési határidő alatt összegyűlt, a Támogatásgyűjtő és az Üzemeltető gondoskodik a Támogatások Projektkiíró részére történő kifizetéséről.

IV.4. A Támogató tudomással bír arról, hogy – amennyiben nem kérte a Kapcsolt Támogató státusz megállapítását – az Ellenőrzési időszak alatt a KK Projekt megvalósulásának stádiumairól a Kezdheted.hu weboldalon tud tájékozódni.

vissza a tetejére

V. Támogatással kapcsolatos felelősség

V.1. Az Üzemeltető a KK Projektek megvalósulását figyelemmel kíséri, és a Támogatás kifizetésének feltételei közé tartozik, hogy a Projektkiíró köteles a Kezdheted.hu weboldalon a közvéleményt tájékoztatni a KK Projekt megvalósulásának állomásairól, vagy a meghiúsulás okairól.

V.2. Az Üzemeltető a KK Projektek megvalósulása, meghiúsulása vonatkozásában minden felelősséget kizár, a Projektkiíró kötelessége a Támogatók esetleges kártalanítása.

V.3. A Kapcsolt Támogatók esetében a Projektkiíró köteles az ismertetett adatok védelmére.

vissza a tetejére